Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CELLER DE GELIDA SL informa que és titular del lloc web https://cellerdegelida.net . D’ acord amb l’ exigència de l’ article 10 de l’ esmentada Llei, CELLER DE GELIDA SL informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és CELLER DE GELIDA SL, amb CIF B60070257 i domicili social a VALLESPIR 65 08014, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, al tom 24626, foli 21, full 71021 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: DIR@CELLERDEGELIDA.NET .

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de CELLER DE GELIDA SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CELLER DE GELIDA SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CELLER DE GELIDA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’ estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CELLER DE GELIDA SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CELLER DE GELIDA SL contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CELLER DE GELIDA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CELLER DE GELIDA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CELLER DE GELIDA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’ usuari.

MODIFICACIONS

CELLER DE GELIDA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de CELLER DE GELIDA SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’ efecte per CELLER DE GELIDA SL.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CELLER DE GELIDA SL amb CIF B60070257 i domicili social sito a VALLESPIR

65 08014, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, CELLER DE GELIDA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.

CELLER DE GELIDA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CELLER DE GELIDA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’ acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’ adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic DIR@CELLERDEGELIDA.NET.

Podrà dirigir-se a l’ Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CELLER DE GELIDA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CELLER DE GELIDA SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’ autorització de CELLER DE GELIDA SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CELLER DE GELIDA SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CELLER DE GELIDA SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CELLER DE GELIDA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’ usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’ aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CELLER DE GELIDA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

0
    0
    Cistella
    Cistella buidaVolver a la tienda