Condicions de compra

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web https://cellerdegelida.net és propietat de CELLER DE GELIDA SL amb CIF B60070257 i adreça fiscal a VALLESPIR 65 08014, BARCELONA.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre CELLER DE GELIDA SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

CELLER DE GELIDA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’ obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, CELLER DE GELIDA SL es reserva el dret d’ aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L’ objecte de la pàgina web és la venda de vins i licors.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de CELLER DE GELIDA SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari del web per realitzar la compra online. Pot accedir a l’ apartat corresponent per al registre a la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, CELLER DE GELIDA SL informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CELLER DE GELIDA SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’ usuari i gestionar-ne actuacions posteriors derivades.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat d’ obligació legal de conservació.

L’informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’ acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’ adreça esmentada més amunt o al correu electrònic DIR@CELLERDEGELIDA.NET. Podrà dirigir-se a l’ Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Durant el procés de compra s’ haurà d’ identificar amb el nom d’ usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’ usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, es pot trobar en contacte amb CELLER DE GELIDA SL al telèfon d’atenció al client 933392641 o mitjançant el correu electrònic DIR@CELLERDEGELIDA.NET.

Tots els continguts del web estan en espanyol.

El client, en rebre el producte en l’ adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d’ un producte en oferta, sempre s’ indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’ oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent CELLER DE GELIDA SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, CELLER DE GELIDA SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’ empresa tindrà la facultat de deixar d’ oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’ accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s’ identifica el mateix.

Garanties

CELLER DE GELIDA SL respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament. CELLER DE GELIDA SL disposa d’ un servei de postvenda, durant el termini indicat. El client podrà adreçar-se a l’ establiment de CELLER DE GELIDA SL, al servei de postvenda, per correu electrònic a DIR@CELLERDEGELIDA.NET o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà adreçar-se al telèfon d’ atenció al client 933392641 o mitjançant el correu electrònic DIR@CELLERDEGELIDA.NET.

Quan es tracti de productes peribles i els rebi en mal estat o caducats poseu-se en contacte a través de DIR@CELLERDEGELIDA.NET. Serà essencial seguir les instruccions de conservació determinades en el propi envàs, a més d’ observar la data de caducitat, conservant en qualsevol cas el justificant de compra.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Zones de lliurament

Lliguem comandes a tot Espanya, així com a Europa Occidental, previ pagament de les despeses d’enviament, excepte les zones o països amb condicions específiques de duanes, que encaren notablement el preu del transport (Canàries, Ceuta, Melilla, Andorra, Suïssa i Gran Bretanya). Estem desenvolupant la possible ampliació a la resta de països comunitaris d’Europa Oriental.

1 A 6 BOT. 7 A 12 BOT. 13 A 18 BOT. 19 A 24 BOT. + DE 24 BOT.
BARCELONA CIUTAT 7,25 12,00 17,00 22,00 CONSULTAR
CATALUNYA 9,00 18,00 26,00 34,00 CONSULTAR
PENÍNSULA 15,00 25,00 34,90 43,00 CONSULTAR
BALEARS 22,00 31,75 40,99 49,50 CONSULTAR
EUROPA OCCIDENTAL CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Costos de Transport

CELLER DE GELIDA SL només realitza enviaments a PENINSULA I BALEARS, les despeses de transport són a compte del comprador, llevat que per promocions excepcionals de Celler de Gelida s’estableixi la seva gratuïtat. L’ import dels mateixos es calcularà en el moment de realitzar la comanda segons el nombre d’ ampolles, fins a 24 unitats en parcel.les de 6 ampolles. Si la comanda és per a una quantitat superior contacte amb nosaltres a través del formulari web de “CONTACTE”.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l’ import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’ indicar la seva elecció:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de CELLER DE GELIDA SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès al revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’ import d’ una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’ una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions d’ adeu i reaboni en els comptes del proveïdor i del titular s’ efectuaran a la major brevetat.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’ exigència de devolució no fos conseqüència d’ haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’ anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat davant CELLER DE GELIDA SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’ esmentada anul·lació.

– Transferència Bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de CELLER DE GELIDA SL.

És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’ assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència per fax , o per e-mail DIR@CELLERDEGELIDA.NET. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d’ administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s’ ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’ Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, CELLER DE GELIDA SL podria paralitzar l’enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra del mateix.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

Terminis de Lliurament

El període de recepció de comandes és d’entre 24 i 72 hores per a productes en estoc (De Dilluns a Divendres). És possible que en períodes puntuals com Nadal, aquests terminis puguin veure’ s alterats per saturació de les empreses de transport.

La disponibilitat dels productes oferts per CELLER DE GELIDA SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que CELLER DE GELIDA SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, CELLER DE GELIDA SL en el moment que tingui coneixement d’ aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d’ un correu electrònic. El període d’ aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. CELLER DE GELIDA SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat de raons justificades i demostrables per CELLER DE GELIDA SL dins d’ aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

Dret de desistiment

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució

CELLER DE GELIDA SL s’ encarregarà de recollir el producte.

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a CELLER DE GELIDA SL, a l’ adreça VALLESPIR 65 08014, BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’ entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’ hagi disposat el contrari.

CELLER DE GELIDA SL podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons que es compleixi primer.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a CELLER DE GELIDA SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

La CELLER DE GELIDA SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’ acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client vol presentar una reclamació, l’ establiment de CELLER DE GELIDA SL està situat a VALLESPIR 65 08014, BARCELONA o a través del correu electrònic DIR@CELLERDEGELIDA.NET.

Jurisdicció

Així mateix, CELLER DE GELIDA SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’ usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’ aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CELLER DE GELIDA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

0
    0
    Cistella
    Cistella buidaVolver a la tienda